คำแนะในการสั่งพิมพ์ 3D
in สาระน่ารู้

คำแนะในการสั่งพิมพ์ 3D

การปริ้น 3D นั้นมีปัจจัยหลักๆ 2 อย่างที่มีผลกระทบต่อราคาค่าบริการปริ้นงานแต่ละชิ้นได้แก่เส้นพลาสติก (Filament) เวลาในการปริ้น (Print time) สำหรับการปริ้น 3D ระบบฉีดเส้นพลาสติก เราสามารถตรวจสอบราคาของเส้นพลาสติกแต่ละประเภทได้ตามท้องตลาดทั่วไป แตะสำหรับระยะเวลาในการปริ้นนั้นจะมีปัจจัยเรื่องการตั้งค่าและขนาดของหัวพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างการใช้หัวพิมพ์ขนาด 0.4 มม ย่อมใช้เวลามากกว่าหัวพิมพ์ขนาด 0.8 หรือ 1 มม มาก แต่ด้วยขนาดหัวพิมพ์ที่เล็กกว่าใช้เวลาเยอะกว่า ชิ้นงานที่ได้ก็จะมีความละเอียดและสวยงามมากกว่าด้วย

รูปภาพเปรียบเทียบขนาดหัวพิมพ์ 0.4 มม และ 0.8 มม
รูปภาพเปรียบเทียบขนาดหัวพิมพ์ 0.4 มม และ 0.8 มม

และส่วนของการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมสำหรับออก G-code เพื่อสั่งปริ้น มีผลอย่างอย่างมากที่จะกำหนดระยะเวลาในการใช้ปริ้น งานชิ้นเดียวกันดูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับทุกอย่าง แต่การตั้งค่าเพื่อกำหนดใส้ใน (Infill ) ระดับความสูงของแต่ละชั้น (Layer high) และความเร็ว (Speed) ของแต่ละชิ้นที่ต่างกันย่อมทำเวลาที่ใช้พิมพ์นั้นแตกต่างกันตามไปด้วย

อย่างเช่นถ้าเราต้องการชิ้นงานที่เน้นเฉพาะความสวยงาม อาจกำหนดให้ร้านใช้หัวพิมพ์ที่มีขนาดเล็กหน่อยและมีใส้ในน้อยหน่อยเพื่อประหยัดค่าพลาสติก แต่อาจจะเสียค่าเวลาในการปริ้นสูงหน่อยเพราะใช้เวลานาน แต่ถ้างานที่เราต้องใช้มีขนาดใหญ่และต้องการความแข็งแรงสูง อาจกำหนดให้ร้านใช้ขนาดหัวพิมพ์ที่ใหย๋ขึ้นมาหน่อยและใส่ใส้ในเยอะหน่อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เราอาจเสียค่าเส้นพลาสติกเยอะหน่อยแต่เราสามารถลดต้นทุนจากระยะเวลาในการพิมพ์ได้

รูปภาพเปรียบเทียบไส้ใน (Infill) 25% และ 75%
รูปภาพเปรียบเทียบไส้ใน (Infill) 25% และ 75%

ดังนั้นการสั่งปริ้นงาน 3D แต่ละครั้งไม่ควรกำหนดเพียงงบประมาณเป็นหลัก ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานด้วย บางครั้งทางร้านอาจจะถามคุณว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ในการสั่งปริ้นงานชิ้นนี้ การกำหนดงบประมาณที่ต่ำเกินไปอาจได้ชิ้นงานที่ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำไปใช้งานได้จริง

ที่ BKK3dprinting เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านได้งานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยค่าบริการที่ต่ำที่สุด

Post Comment